Skip to main content

Internships

Home » Kerjaya » Internship

Internship

 

Dapatkan pengalaman di tempat kerja yang bermutu tinggi dan tingkatkan pengetahuan awda dalam bidang ICT, keselamatan maklumat, tindak balas insiden atau forensik digital. Cyber Security Brunei menawarkan peluang internship untuk pelajar pengajian tinggi yang berminat ke arah kerjaya dalam keselamatan siber.

Kriteria

Untuk memohon bagi internship di CSB, awda mesti memenuhi kriteria berikut:

  • Pelajar pengajian tinggi sepenuh masa yang mencari internship sebagai sebahagian daripada pengajian mereka
  • Mempelajari ICT, keselamatan komputer atau rangkaian, forensik digital, atau bidang lain yang berkaitan
  • Telah menamatkan sekurang-kurangnya 1 tahun pengajian sebelum memulakan internship
  • Warganegara Negara Brunei Darussalam

 

Cara memohon

E-mel ke contact@csb.gov.bn dan sertakan butiran berikut:

  • Surat permohonan
  • Vitae kurikulum yang dikemas kini termasuk maklumat terperinci pendidikan
  • Transkrip akademik terkini
  • Surat dari institusi pendidikan awda yang memohan penempatan internship diikuti dan turut menyatakan tempoh internship yg diinginkan
Display page title
Off